AU route2017RUN ACROSS AUSTRALIA 2017
Beh naprieč Austráliou 2017

from SYDNEY to PERHT
3 800 km  08.01.-20.-02. 2017

CIELE PROJEKTU:

- Najrýchlejšie prebehnutie kontinentu Austrálie na trase Sydney - Perth, v rámci projektu prebehnutia všetkých kontinentov sveta

- Zbierka pre organizáciu TEAMFOX na podporu výskumu liečby Parkinsonovej choroby
Pre podporu liečby Parkinsonovej choroby, po 15 ročných skúsenostiach  s opatrovaním matky s Parkinsonovou chorobou

Ostatné ciele:

- Ustanovenie Slovenského rekordu (SLOVENSKÁ KNIHA REKORDOV, BOOK of ALTERNATIVE RECORDS, GUINESS RECORDS) v prebehnutí Austrálie
- Prezentácia Slovenska a slovenského športu
- Upevnenie postavenia ultrabehov medzi širokou verejnosťou, nie len na Slovensku
- Natočenie dokumentárneho filmu


Top bežeckej expedície:

  • Denné teploty nad 45 ºC
  • Cca. 1 000 km cez púšte a polopúšte
  • Denne prebehnutie viac ako 2 maratónov

Názov: „RUN ACROSS AUSTRALIA 2017“team_fox_vert_pms_logo

Termín:  08. 01. – 20.02. 2017   Limit:  38 - 42 dní

Celková vzdialenosť:  3 800 km    +/- 50 km

Charakter:  individuálny beh s podporným tímom

Časová kalkulácia:  min. 84 km (2 x maratón) - max. 110 km za 24 hod. x 38 dní

ŠTART:  08:00 h., 08.01.2017, Opera House Sydney, Nový Južný Wales, Austrália

CIEĽ:  06:00 h., 20.02.2017, z. pobrežie (South Mole Lighthouse) Fremantle, Perth, Západná Austrália

Profil: asfalt, piesok, kamene


Aktuálne TOP rekordy prebehnutia kontinentu:
r. 2013 -  3 800 km zo Sydney do Perthu za 38 dní
r. 2005 – 4 568 km z Perthu do Sydney za 43 dní, 13 hod. a 8 min.
r. 1999 – 4 400 km z Perthu do Sydney za 55 dní
Zdroj: Wikipédia


Účastníci expedície:

Jozef Rajchl
bežec/ organizátor,  Javorová 2885/35, 921 01 Piešťany, Slovensko
jozef@xtremerun.com, +421 949 124 131

Bank. spojenie: IBAN: SK1409000000000177904347 BIC GIBASKBX


Ľuboš Krsiak
dokumentarista, vodič, masér, špecialista na športovú výživu FitLine, Bratislava, Slovensko (účastník expedície naprieč Európou)
lubos@xtremerun.com


Branislav Klementovič
vodič, fotograf, zdravotník (spoluorganizátor bežeckých podujatí)
branislav@xtremerun.com


Podporný tím na Slovensku:

Martin Domček   marketing expedície na Slovensku, technická podpora (spoluorganizátor bežeckých podujatí) martin@mojdomcek.sk
Denis Donauer   webadmin a technická podpora
Janko Pešadík   technická podpora


oFinančné zabezpečenie:

Prostredníctvom finančných a vecných (produktových) sponzorských darov od fyzických a právnických osôb, vlastné finančno-materiálne zdroje.

oMedializovanie podujatia:

Počas pripravovaných podujatí v roku 2016/2017 – SKY RUN, Výšľap na Devínsku Kobylu 12/24 h. beh, iné
Pred štartom 3 dni pred odletom sa uskutoční tlačová beseda so zástupcami médií - SK , AT  i zahraničnými. Expedícia bude priebežne aktualizovaná na domovskej stránke, Facebooku, iných sociálnych sieťach, stránkach mediálnych partnerov, stránkach sponzorov, priebežné natáčanie dokumentu pre TV. Tlačová beseda po dolete na letisku Schwechat v Rakúsku.

oTechnické zabezpečenie:

Bude k dispozícií v zapožičanom aute, aj samotný bežec bude využívať technické pomôcky pre presnú lokalizáciu, vzájomnú komunikáciu i komunikáciu s vonkajším prostredím. Ide o GPS, GSM prístroje, krátkovlnné vysielačky, notebook, kameru, fotoaparát a pod.

Cestná bezpečnosť účastníkov expedície na území Austrálie bude zabezpečená poskytnutím informácii o konaní projektu (prostredníctvom národných a regionálnych médií, športových klubov) na príslušné dopravné policajné orgány.

Servisné vozidlo bude čakať vo väčších obciach a mestách po celej dĺžke trate. Počas behu nebude narušená ani žiadnym spôsobom obmedzovaná cestná premávka na uvedených komunikáciách a budú sa dodržiavať bezpečnostné opatrenia danej krajiny. Bežec bude označený reflexným i svetelným značením.

Budú sa využívať cesty I., II. a III. triedy, poľné cesty.

oPretekár i účastníci podujatia sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo. Podujatie sa bude konať za každého počasia. Všetci  aktéri štartujú zdraví na čestné prehlásenie, po povinných očkovaniach, so zdravotnými a cestovným poistením a na lekárske potvrdenie! ! !

oPotvrdzujem, že počas prípravy, ako i počas športového podujatia som nepoužil a nepoužijem žiadne nedovolené, či zakázané látky pre dosiahnutie lepšieho športového výkonu. Taktiež potvrdzujem, že počas projektu nepoužijem žiadny iný spôsob presunu smerom k cieľu, iba pomocou chôdze, atletickej chôdze (rýchlo chôdze) a behu bez použitia Nordwalkingových palíc!

oUsporiadateľ si vyhradzuje právo na zmeny. O prípadnej zmeny trasy bude verejnosť oboznámená, najneskôr do 12 hod. prostredníctvom sociálnych sietí.


Minimálny rozpočet:   Financie:  8 500,- € Eur         Materiál (produkty): 5 000,- €

Podrobný rozpočet poskytneme na vyžiadanie.