Run across Slovakia 2004
Beh naprieč Slovenskom 2004

prvé oficiálne zdolanie východnej a západnej Slovenskej štátnej hranice v kombinácií beh/chôdza v termíne:
27.04.2004 – 03.05.2004  575 km

Účastníci:
Bežec: Jozef Rajchl
Sprievodní cyklisti: Tomáš, Petra, Michal, Peter
1 sprievodné vozidlo

Financovanie:
Štartovné sme považovali úhradu PHM, cestovného, stravovania, zdrav. pomôcok z finančných prostriedkov
od MČ Devínska Nová Ves – Bratislava, dioptrické bežecké okuliare – optika BELION, základnú športovú obuv a odev od Športka a.s. – PUMA Slovensko a.s., Steinkola od pivovaru STEIN a.s, Vlastné finančné prostriedky. strava: sáčkové polievky, ovocie, tekutiny, sladkosti, atd.

Ubytovanie, stanovanie:
pri cestách, lesných chodníčkoch, 2 x stany a v aute.
Stravovanie a pitný režim: dojčenská strava, rozpustený hroznový cukor vo vode, hroznové nápoje, minerálne vody. Min. 3,5 litra tekutín na deň.

Odchod z Bratislavy:
Motorovým vozidlom 26.04.2004 z Bratislavy pred Hlavnou stanicou po 13.00 hod. Transport bicyklov vlakom s jedným našim sprievodcom. Stretnutie so zástupcami STELLA CENTRA počas cesty do Vyšného Nemeckého.
Nečakaná porucha auta v Rimavskej Sobote, príchod do Michaloviec na železničnú stanicu o 02.00 ráno, vyzdvihnutie kolegu s bicyklami. Od bicyklovali sme s druhým kolegom ešte 38 km na štart do Vyšného Nemeckého. Príchod bol o 03.30 hod. ráno, t.j. 4 hodiny spánku pred štartom.

Vyhodnotenie:
Na hraničnom priechode v Záhorskej Vsi (cieľ) čakali rodina, starosta obce JUDr. Boris Šimkovič, novinári, sponzori, zástupca MČ Devínska Nová Ves Ing. Baňas. Starosta obce uvítal takúto športovú akciu i v budúcnosti. Zároveň pripravili pohostenie pre všetkých zúčastnených.

Výsledné parametre boli zaznačované v priebehu trate (čas/km). Štart i cieľ boli s presným časom digitálne zaznačené a potvrdené. O priebehu a výsledku podujatia boli informované médiá. Pretekár i účastníci podujatia sa zúčastnili na vlastné nebezpečenstvo.
Usporiadateľ si vyhradil právo na zmeny. Počas akcie neprišiel nikto k stálym zdravotným problémom.

Ďakujem všetkým tým, ktorí mi držali palce a verili mi, i tým, ktorí mi dodávali psychickú podporu.