Prinášame vám výsledky a fotografie z športového podujatia VÝŠĽAP NA DEVÍNSKU KOBYLU – 2022

 

Zobraziť výsledky: Výsledky vo formáte PDF

« z 3 »

24-hodinový pochod: piatok, 09. september 2022, od 18:30

 12-hodinový pochod: sobota, 10. september 2022, 06:30 – 18:30

Najrýchlejšie kolo 6km – súťaží sa 10.09.2022 14:30–17:30

Devínska Nová Ves (Nám. J. Kostru)
od 18:30 do 18:30 09. – 10. september 2022

Devínska Nová Ves 155 m.n.m - Devínska Kobyla 495 m.n.m
nonstop pochod/beh - Devínska Nová Ves– Devínska Kobyla

 

Hl. Organizátor a spoluorganizátor:
Jozef Rajchl XTREMERUN, Turistický klub AŠK Inter Bratislava, Istra Centrum, Turistický klub Spartak BEZ, Eco Friends o.z.
Partneri: cool media, www.devinska.sk

Štart/cieľ 24 h.:
Nám J. Kostru, MČ Bratislava Devínska Nová Ves
(Materská škôlka P. Horova DNV)- oproti OD Terno

Dátum a čas :
09.–10.09.2022 18:30 – 18:30 (registrácia od 18:00 – 06:00)
(je možnosť ísť iba nočnú 12 hodinovku)

Štart/cieľ 12 h.:
Nám J. Kostru Devínska Nová Ves - oproti OD Terno

Dátum a čas:
10.09.2022 06:30 – 18:30 (registrácia od 06:00 – 18:00)

TRASA: Nám J. Kostru oproti OD TERNO (155 m.n.m)
(večerná časť začína od MŠ P. Horova)
ul. P. Horova po chodníku (podľa značiek na asfalte) – vodáreň – rázcestie zelená/červená turistická značka – Devínska Kobyla (495 m.n.m)– rázcestie zelená/červená turistická značka– vodáreň - ul. P. Horova – Nám J. Kostru

TRASA BUDE DOBRE VIDILENE OZNAČENÁ, bude na križovatkách prepáskovaná
Pozitívne prevýšenie + 340 metrov na jedno kolo 1 = cca. 6 km

Štart a cieľ: individuálny podľa príchodu a registrácie. Každý účastník zdolá ľubovoľnú vzdialenosť, ľubovoľnou rýchlosťou a technikou.

Techniky: Chôdza, Nord walking, Dog treking, beh, podľa svojich fyzických, psychických možností. Nie bicykle.

Štartovné deti 12/24 h.:     dobrovoľné
Štartovné 1 kolo:                dobrovoľné
Štartovné: 12 h.:                 dobrovoľné
Štartovné: 24 h.:                 dobrovoľné

– propozície s mapou trasy, diplom, občerstvenie, WC, zázemie
(Občerstvenie: teplé nápoje , nealko nápoje a teplá/studená strava – pre účastníkov pochodu)

Registrácia: na jozef@xtremerun.com, alebo NA MIESTE

V deň štartu disciplíny:
09. – 10.09.2022
(piatok) 24 h. a nočný 12 h. výšľap, Nám J. Kostru DNV, 18:00 – 06:00
10.09.2022
(sobota) 12 h. výšľap, Nám J. Kostru DNV, 06:00 – 18:00

Kategórie 24 h. a 12 h. + najrýchlejšie kolo – 6km:
Muži, Muži 50+, Ženy, Ženy 50+, Mládež 15- 18, Deti do 15, deti MŠ, Dog treking, najmladší, najstarší

Kontrola: Na vrchole Devínskej Kobyle 495 m.n.m sa bude štartovací lístok označovať. Náš Turista „Jožko Pečiatka“ sa na Vás teší s množstvom turistických pečiatok 🙂

Vyhodnotenie a ocenenia :

Individuálne odovzdanie účastníckeho diplomu.
Prvé tri miesta v hlavných kategóriách budú odmenené i vecnými cenami.
Hlavné vyhodnotenie do 19:00 v sobotu 10.09.2022.
Záverečné vyhodnotenie účastníkov 12 hodinovky a víťaza * Prémie do 19:30
Prémia: Najrýchlejšie kolo (šprint) na DNV - Devínska Kobyla - DNV
Víťaz je účastník s najviac absolvovanými kolami v 24 a v12 hod disciplíne !!!!

DOPRAVA:

MHD Bratislava linky č. 20, 21 zastávka „M. Marečka“, č. 29 zastávka „Na hriadkach“. Pre mimo bratislavských turistov a športovcov z autobusovej stanice Mlynské Nivy a zo železničnej (hlavnej) stanice Bratislava – linka č. 21 (každých 20 min.)

Rôzne:

Trasa bude označená červeno bielymi páskami (najmä na križovatkách).
Každý účastník pochodu štartuje na vlastné riziko a s dobrým zdravotným stavom!
Organizátor zabezpečí zdravotnícky dozor len na Nám. J. Kostru. Odložiť veci je možné v MŠ P. Horova. Za odložené veci organizátor neručí.
Je možnosť si oddýchnuť si na ľubovoľnom úseku trasy. Najlepšie na Nám J. Kostru pri bufete.
V prípade nepriaznivého počasia sa štart/cieľ, vyhodnotenie, prezentácie presunú do MŠ P. Horova -100 metrov smer zastávka MHD.
Bezplatné občerstvenie pre účastníkov pochodu.
Stany pre prípad nepriaznivého počasia.
Výsledky a fotografie budú uverejnene na stránkach vdk.xtremerun.com a www.xtremerun.com, www.vyslap.skwww.devinska.sk

 

Pripravili Jozef Rajchl, Peter Kolega, Lenka Rašković, Jozef Karovič a kolektív organizátorov
VÝŠLAP NA DEVÍNSKU KOBYLU 2022 (VDK 2022)
Tešíme sa na Vašu účasť za každého počasia.
Jozef Rajchl, XTREMERUN +421 949 124 131, jozef@xtremerun.com