24-hodinový pochod: piatok, 08. september 2023, od 18:30
12-hodinový pochod: sobota, 09. september 2023, 06:30 – 18:30
Najrýchlejšie kolo 6km – možnosť súťažiť počas celého podujatia


Devínska Nová Ves (Nám. J. Kostru)
od 18:30 do 18:30 08. – 09. september 2023

Devínska Nová Ves 155 m.n.m – Devínska Kobyla 495 m.n.m nonstop pochod/beh – Devínska Nová Ves – Devínska Kobyla

Hl. organizátor a spoluorganizátor:

Jozef Rajchl XTREMERUN, Turistický klub AŠK Inter Bratislava, Istra Centrum, Turistický klub Spartak BEZ, Eco Friends o.z.

Partneri: cool media, www.devinska.sk

Štart/cieľ 24 h.:

Nám J. Kostru, MČ Bratislava Devínska Nová Ves
(Materská škôlka P. Horova DNV)- oproti OD Kraj


  Dátum a čas :
08.–09.09.2023 18:30 – 18:30 (registrácia od 18:00 – 06:00)

(Je možnosť ísť iba nočnú 12 hodinovku!)

Štart/cieľ 12 h.:

Nám J. Kostru, MČ Bratislava Devínska Nová Ves
(Materská škôlka P. Horova DNV)- oproti OD Kraj

Dátum a čas:
09.09.2023 06:30 – 18:30 (registrácia od 06:00 – 18:00)

TRASA: Nám J. Kostru oproti OD KRAJ (155 m.n.m)

(večerná časť začína od MŠ P. Horova)

  1. P. Horova po chodníku (podľa značiek na asfalte) – vodáreň – rázcestie zelená/červená turistická značka – Devínska Kobyla (495 m.n.m)– rázcestie zelená/červená turistická značka– vodáreň – ul. P. Horova – Nám J. Kostru

TRASA BUDE DOBRE VIDILENE OZNAČENÁ, bude na križovatkách prepáskovaná

Pozitívne prevýšenie + 340 metrov na jedno kolo, 1 kolo = 6 km

Štart a cieľ: individuálny podľa príchodu a registrácie. Každý účastník zdolá ľubovoľnú vzdialenosť, ľubovoľnou rýchlosťou a technikou.

Techniky:

Chôdza, Nord walking, Dog treking, beh, podľa svojich fyzických, psychických možností. Nie bicykle.

Štartovné deti 12/24 h.:     dobrovoľné

Štartovné 1 kolo:                dobrovoľné

Štartovné: 12 h.:                 dobrovoľné

Štartovné: 24 h.:                 dobrovoľné

– propozície s mapou trasy, diplom, občerstvenie, WC, zázemie

(Občerstvenie: teplé nápoje, nealko nápoje a teplá/studená strava – pre účastníkov pochodu)

Registrácia:
na
jozef@xtremerun.com, alebo NA MIESTE

V deň štartu disciplíny:
08. – 09.09.2023
(piatok) 24 h. a nočný 12 h. výšľap, Nám J. Kostru DNV, 18:00 – 06:00
09.09.2023
(sobota) 12 h. výšľap, Nám J. Kostru DNV, 06:00 – 18:00

Kategórie 24 h. a 12 h. + najrýchlejšie kolo – 6km:

Muži, Muži 50+, Ženy, Ženy 50+, Mládež 15- 18, Deti do 15, deti MŠ, Dog treking, najmladší, najstarší

Kontrola: Na vrchole Devínskej Kobyle 495 m.n.m sa bude štartovací lístok označovať. Náš Turista „Jožko Pečiatka“ sa na Vás teší s množstvom turistických pečiatok 🙂

Vyhodnotenie a ocenenia :

Individuálne odovzdanie účastníckeho diplomu.

Prvé tri miesta v hlavných kategóriách budú odmenené i vecnými cenami.

Hlavné vyhodnotenie do 19:00 v sobotu 09.09.2023.

Záverečné vyhodnotenie účastníkov 12 hodinovky a 24 hodinovky * Prémie do 19:30

Prémia: Najrýchlejšie kolo (šprint) na DNV – Devínska Kobyla – DNV

Víťaz je účastník s najviac absolvovanými kolami v 24 a v 12 hod disciplíne !!!!

DOPRAVA:

MHD Bratislava linky č. 20, 21 zastávka „M. Marečka“, č. 29 zastávka „Na hriadkach“. Pre mimo bratislavských turistov a športovcov z autobusovej stanice Mlynské Nivy a zo železničnej (hlavnej) stanice Bratislava – linka č. 21 (každých 10 min.)

Rôzne:

Trasa bude označená červeno bielymi páskami (najmä na križovatkách) a reflexnými prvkami.

Každý účastník pochodu štartuje na vlastné riziko a s dobrým zdravotným stavom!

Organizátor zabezpečí zdravotnícky dozor len na Nám. J. Kostru. Odložiť veci je možné v MŠ P. Horova. Za odložené veci organizátor neručí.

Je možnosť si oddýchnuť si na ľubovoľnom úseku trasy. Najlepšie na Nám J. Kostru pri bufete.

V prípade nepriaznivého počasia sa štart/cieľ, vyhodnotenie, prezentácie presunú do MŠ P. Horova – 100 metrov smer zastávka MHD.

Bezplatné občerstvenie pre účastníkov pochodu.

Stany pre prípad nepriaznivého počasia.

Výsledky a fotografie budú uverejnene na stránkach vdk.xtremerun.com a www.xtremerun.comwww.devinska.sk

Pripravili Jozef Rajchl, Peter Kolega, Lenka Rašković, Jozef Karovič a kolektív organizátorov

VÝŠLAP NA DEVÍNSKU KOBYLU 2023 (VDK 2023)

Tešíme sa na Vašu účasť za každého počasia.

Jozef Rajchl, XTREMERUN, +421 949 124 131, jozef@xtremerun.com