Partneri športových podujatí a bežeckých expedícii nás môžu podporiť  prostredníctvom finančných alebo  vecných (produktov) darov od fyzických a právnických osôb.

Partnerom ponúkame:

 •  Umiestnenie loga partnera na dobu podľa vzájomnej dohody :
  – počas prípravy a realizácie bežeckého projektu na športovom oblečení, vozidle,
  – v printových a elektronických (webových) výstupoch, na sociálnych sieťach, Sledovanie prípravy a expedície na sociálnych sieťach a webe,
  – na podujatiach SKY RUN Beh v oblakoch a 12/24h Výšľap na Devínsku Kobylu
 • Použitie foto-dokumentácie  z podujatí pre vaše firemne účely, ..
 • Účasť na tlačových  besedách pred a po bežeckých podujatiach/expedíciách
 • Ponúkame možnosti partnerstva na úrovni spolu-financovania nákladov
 • Prezentovanie produktov a služieb podľa vzájomnej dohody (podľa individuálnych požiadaviek partnera : športove dni, prednášky, organizovanie športových akcií,..)